Nevěra jako začátek nového života 

Nevěra jako absolutní ztráta důvěry. Nevěra jako porušení manželského slibu. Nevěra jako jednoznačný konec vztahu. Nevěra s ukazovákem na jednoznačného viníka. Nevěra prostě bolí a přináší bouřlivé emoce. Nevěra může být začátkem nové kvality života. Nevěra může být oči otevírající životní zkušeností. Není to ovšem pro každého. 

Přicházíte k nám do spoluprací s mnoha životními tématy. Jste dlouhodobě nespokojení a neumíte úplně pojmenovat příčinu. Chybí vám odvaha do partnerské nebo profesní změny. Cítíte partnerský nesoulad a nevíte si s ním rady. Vnímáte strachy, které vás blokují v čemkoliv novém ve vašem životě. Dalším a dalším rozhodnutím si spíše svůj život komplikujete, než že by přicházelo zlepšení. 

V každé spolupráci postupně objevujeme jednu ze základních složek, na které celý proces stojí: vaše vlastní zodpovědnost za váš život. První myšlenka, která vám proběhne hlavou může být, že je to přece jasné. 

ZODPOVĚDNOST JAKO NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ

Není to jasné. Vědomost a zodpovědnost je nedostatkovým zbožím. Jde o obrovsky komplikované a komplexní téma příčin. Naše společenská historie, způsob vzdělávání a přístup k výchově dětí v minulosti a mnoho dalšího. Vše hraje svou roli. Troufnu si napsat, že opravdu vědomě zodpovědných za svůj život, je minimum lidí. Vždycky bylo, je a bude snazší přenášet zodpovědnost na druhé, nacházet snadná řešení a zároveň ještě více zatlačit svou citlivost na to, co v životě nesedí a není v rovnováze. 

 • jsem opakovaně nemocná, opakovaně si střelím léky na symptom
 • pokračuju ve vzorcích, které znám od rodičů a přenáším vše komplet na své děti 
 • nebavila mě škola, odsedím zbytek života v nenaplňujícím zaměstnání 
 • partner mi byl nevěrný, opouštím vztah a pokračuju dál beze změny

Věřte, že provázet klienty vstříc své zodpovědnosti je jednou z nejtěžších částí na setkáních. Protože postupně objevují, že zodpovědnost nesou například:  

 • za své myšlenky (jejich kvalitu, užitečnost a směr)
 • za svá přesvědčení a postoje (čemu věřím např. o nevěře?)
 • za své emoce a bolesti, které si přinesli z rodiny (vinit své rodiče tedy není cestou)
 • za svá jednání směrem k dalším lidem, zejména dětem 
 • za svoje nastavení ve vztazích (jak kvalitním partnerem jsem já?)
 • za své činy a jednání ovlivňující vlastní život 
 • za své činy a jednání ovlivňující život nejbližších, kolegů (celého světa?)

Čtěte také: Chceš změnit svého partnera? Vzdej to.

MOJE ZODPOVĚDNOST A NEVĚRA? 

Oslovujete nás i s tématem nevěry. Pochopitelně. Je všudypřítomná. Jde o velké téma, bolestné téma, které je spojené se ztrátou důvěry, zklamáním a pocitem podvedení. Často jde o základní důvod ukončení vztahu. 

Vážím si každého klienta a klientky, kteří přišli do spolupráce ve chvíli, kdy jim nevěra na straně partnera otevřela oči. Běžné a pochopitelné reakce bývají: 

 • on / ona mě podvedla 
 • nechápu, jak se to mohlo stát
 • proč si vybrala proboha právě jeho? 
 • je to nejhorší člověk na světě, zničil mi život

Jako ti, kteří byli takzvaně podvedeni, hledáme spoustu cest a pohledů, které by nám v bolestný okamžik mohly pomoci. Nevěra je totiž učiněné zlo, na které má většina lidí jasný názor. 

S celým týmem Opravdového vztahu přinášíme provokativní pohled. Rádi boříme zajetá přesvědčení a ukazujeme hlubší rozměr, který se mnoha lidem přirozeně nemusí líbit. 

Je to velmi podobné jako s tématikou zdraví. Nezamýšlíme se hlouběji, tišíme symptomy nemocí, neptáme se sami sebe, kde je ta příčina. Nepřijímáme zodpovědnost. Nemoc není dobrá, ani špatná. Přichází, aby nás upozornila na nerovnováhu. Na něco, co dlouhodoběji v životě přecházíme nebo před tím zavíráme oči. Je to fér, je to moudré. Je to dárek. 

Poslouchejte podcast: Krize ve vztahu, když se partner změní

NEVĚRA JAKO DÁREK? 

Absurdní řeknete si. Aktuálně vás způsobená bolest drtí. Všimněte si, že lidé nejčastěji na způsobenou bolest z nevěry reagují dvěma způsoby: 

 • agresivitou, útokem (ublížil mi, na svou obranu mu / jí potřebuju také něco udělat)
 • obětí a trpitelstvím (budu trpět a dlouho, ucítí to on/ona i okolí)

Popsané reakce jsou naprosto pochopitelné, vychází z poranění. Bolest vycházející ze ztráty důvěry a nevěry je jedna z nejtěžších a vůbec si ji nedovoluji snižovat. Má své místo. Zároveň si dovolím namítnout, že obě popsané reakce nejsou pro život v dalších týdnech a letech užitečné. 

Mým přáním je ve vás zažehnout jiskřičku jiného, nového a transformujícího pohledu.

Převládají v nás přesvědčení, že v životě a v mnoha situacích potřebujeme najít viníka, toho zlého. Přirozeně k němu pak patří oběť a ten, kdo trpí a komu bylo ublíženo. Životní pohled, že situace jsou spolutvorbou a že v nich není potřeba hledat viníka, je na první pohled šokující. 

Takže on mě podvedl se svou sekretářkou a ty píšeš, že v tom jedu s ním? 

Ona to táhne přes půl roku se sousedem, já makám jak mourovatej a něco tam je mého? 

Nevěra, stejně jako nemoc, přináší obrovský dárek do života. Jde o příležitost a signál, že jste společně ve vztahu něco významnějšího přehlédli. 

Když o tom na vteřinku popřemýšlíte, možná připustíte, že vás nevěra, stejně jako nemoc, může dokázat ZASTAVIT. Možná i později změnit pohled, možná to celé může vést dál, kam ještě nedokážeme dohlédnout. 

Z naší zkušenosti si klienti, kterým do života přišla nevěra, dochází postupem času k následujícímu: 

 1. Zvolili si pro sebe prostě špatného partnera. Při výběru partnera zavírali oči, vybírali si jen rozumem. Nedali na svůj vnitřní pocit. Reagovali na své životní tlaky a strachy a zvolili si špatně. Nevěra jim oči otevřela. 
 1. Ve vztahu nežili sebe a to své. Neprojevovali emoce. Žili pro vztah, jen pro druhého nebo jen pro práci, utíkali ven. Měli nasazené brnění, které jim životně vůbec nesloužilo. Nevěra jimi otřásla a obnovila cítění. 
 1. Pochopení své úrovně vyzrálosti. Uchopení ženského a mužského principu. Porozumění, že něco od vztahu vyžadovali, prosazovali a tlačili. Zamakali na své zodpovědnosti, samostatnosti, na svém osobním kouzlu, které je pro druhého přitažlivé. 

DRAMATICKÉ EMOCE NADHLED A POSUN NEUMOŽŇUJÍ 

A tak to je. Při hádce s partnerem, když křičíte na děti nebo když vás nejvíc vytáčí kolega v práci. V dramatických a bouřlivých emocích nic kloudného nevymyslíte. Týká se to každého člověka na zemi, platné pro všechny. V bouřlivých emocích myslíme omezeně a jednáme zkratkovitě. Zpětně jsme schopni si tuto dynamiku uvědomit, možná k vám přijde i uvědomění ,,nemusela jsem to tak hrotit“ nebo ,,mohl jsem počkat“. Právě proto je tak kouzelné své bouřlivé emoce pozorovat a učit se z nich. Z naší praxe bych vypíchla jednu obrovsky důležitou profesní zkušenost: 

Bouřlivá emoce přichází jako učitel a přináší velkou zprávu o nás samotných. Všimněte si, že situace, které nás emočně drásají, mají často společného jmenovatele, tzv. spouštěč. A zároveň nám skrze život a pro nás náročné situace ukazují, kde máme ještě velké příležitosti k růstu, rozvoji a sebepoznání.

A úplně stejně je tento princip platný u zkušenosti s nevěrou. V dramatických emocích, které jsou vzhledem k ublížení naprosto pochopitelné a na místě, potřebujete v průběhu času vystoupat do nadhledu, abyste byli schopni UVIDĚT zkušenost, kterou vám nevěra přinesla do života. Právě třeba jako dárek. Ač na první pohled (i na druhý) velmi nechtěný. 

Jak to celé vlastně vzniklo? Kde jsme společně začali přehlížet nerovnováhu? Co mně nebo partnerovi vadilo a neřekl to? To jsou dobré, celkem důležité otázky. Ale jsou stále na povrchu. 

Často jsou součástí situací s nevěrami ještě hlubší, mnohem hlubší příčiny, které nemáme šanci u sebe vědomě zpozorovat a uchopit. 

Čtěte také: Jak se naučit cítit klid, i když vás emoce trhají na kusy

NEVĚRA ZNAČÍ NEDOSTATEK, NE U PARTNERA, ALE U VÁS

Nevěra je ve své podstatě nedostatek. Člověk něco potřebuje a velmi zjednodušeně ,,jde jinam“. Nejvíc fascinující je skutečnost, že to není nedostatek vašeho partnera, který vám neumí dát to, co potřebujete a co si nahrazujete. Jde o určité tendence a potřeby v nás, které očekáváme, že přinese ten druhý, ten další, okolí, ten svět tam venku. 

Představte si ženu, která se v rodině (od mámy) nenaučila mít ráda sama sebe a potřebuje lásku a pozornost zvenčí. Po dlouholetém partnerství, kdy manžel polevil, ji přijde do cesty někdo, kdo ji pozorností zahrnuje a vidí, že je skvělá. 

Nebo muž, který dělá pro svou rodinu hodně. Potřebuje být užitečný. Manželka jeho nasazení neoceňuje a považuje za samozřejmost. Pro asistentku je skvělý, úžasný a vidí to. 

Příkladů a vnitřních dynamik je spousta, tyto dvě uvedené nejsou jediné. Jde o velmi individuální příčiny a důvody. Uvědomme si, že nejsou vědomé – neřeknete si ,,aha, životně potřebuju pozornost a teď mi chybí, tak se jdu vyspat se sousedem“. 

Jde o nenápadné signály, stejně jako u nemocí, ta vás ,,najednou“ také umí složit. Projevuje se to takto podobně i v partnerském životě, s nákloností k někomu dalšímu. 

Pojďme být tedy vědomější. Pokládat si častěji otázky směřující k nám samotným. Pojďme objevovat sílu zodpovědnosti za náš vlastní život. Když tohle dokážeme, můžeme uchopit i životní lekce pro sebe užitečněji. Můžeme se z nich naučit něco velmi užitečného sami o sobě. 

Přestaneme potlačovat symptomy a zaměříme se na příčinu, kterou si neseme z vlastní historie a můžeme ji transformovat proto, aby se nám lépe žilo. 

Můžeme díky nevěře začít žít kvalitnější a nový život. 

Terka