Taky se chováte ve vztahu majetnicky?

Do jaké míry partnera vlastníte? Lze popsat zdravou míru důvěry? Máte tendenci svého partnera kontrolovat?

Výše uvedené otázky vám pokládáme proto, abyste měli teď a tady možnost zastavit se a popřemýšlet. O sobě, o vašem partnerovi, o míře důvěry, kterou máte v sebe, ve vztah a k druhému.

Přistupujte prosím k následujícím řádkům se zvídavostí. Třeba si inspiraci odnesete nebo nikoliv. Všechny varianty jsou v pořádku.

Každý z nás má vlastní míru sebedůvěry, od které se důvěra v druhého odráží jako obraz v zrcadle. Doslovně. Vnímáte a žijete svou hodnotu? Důvěřujete světu i dalším lidem. Pochybujete o sobě? Odpověď si doplňte.

Čím nižší hodnotu člověk cítí v sám sobě, tím ve větší míře kontroluje, ptá se, požaduje ujišťování a pochybuje. Opakovaně. Možná jste to právě vy, možná poznáváte svou polovičku.

Každý z nás si nese bolístky z předešlých vztahů, z děství, ze školy. Prostě z minulosti. Každý. Opravdu každý. Pojďme tento fakt přijmout, nehodnotit, pouze pozorovat. Které vzorce jsou nám užitečné a které ne. Které nás svazují strachy a které jsou žitelné  a které jsou boží, protože nám dávají svobodu a možnosti volby.

Pro snazší představu si ukažme pár příkladů ze života:

Kontrola: Mám právo vědět, kde se můj partner zdržel.
Svoboda: Zřejmě k tomu měl důvod, zajímá mě, jaký měl den.

Kontrola: Očekávám, že se mnou bude partner konzultovat volný čas, bude se ptát ,,můžu?“
Svoboda: Společně hledáme vhodné příležitosti k vlastnímu volnému času.

Kontrola: Nevěřím na čisté přátelství mezi mužem a ženou. Asi tak, že by měl partner přátelit jen s chlapama.
Svoboda: Považuji za samozřejmé a přirozené, že má partner přátele obou pohlaví.

Kontrola: Žárlím. Ve všech interakcích cítím nebezpečí.
Svoboda: Partnerovi flirt doporučuju, je zdravý.

Kontrola: Občas telefon zkontroluji, pro jistotu.
Svoboda: Soukromí je pro mě svaté.

Jak to máte právě vy? Odpovězte si upřímně. Kde je právě podle vás zdravá míra? Jak se v ní cítíte? Případně, kterou byste chtěli dávat i přijímat a co vám v tom brání?

4.6/5
Kurz: Jak zvládat konflikty s nadhledem

Staňte se mistry vztahové komunikace

Můžete si uvařit dobrý čaj, nalít skleničku vína a přinést diskuzi právě k vám domů.

Ruku v ruce s mírou důvěry jde i dovednost poskytnout partnerovi respekt a životní prostor. Občas bych si přála být zlatou muškou a vletět oknem do našich domácností a prostě jen tak pozorovat. Baví mě to. Dívat se, jak to lidé kolem mají. Jakým tématům věnují čas a pozornost. Jakým způsobem si projevují nebo  neprojevují vzájemný respekt, jakým způsobem komunikují.

Velmi často považujeme za samozřejmé, že partner je tu pro nás. V každém okamžiku. Přijdeme z práce a už chrlíme své zážitky. Partner se dívá na oblíbený pořad, automaticky přepínáme. Při vstupu do dveří už vidíme, co měl udělat a rovnou vyčítáme. Častěji v konverzacích útočíme místo abychom podali ruku a spoluvytvářeli. Myšleno pro muže i ženy.

Co pro vás konkrétně znamená hodnota respektu a jak ho dokážete poskytovat? Cítíte u sebe rezervy? Konkrétně v čem?

Moc doporučuji zeptat se i doma – pokud není samozřejmostí, že vám partner otevřeně říká, co by potřeboval jinak – jak to máte právě vy. Př. na škále od 1-10 jak moc se z mé strany cítíš být respektován? Pokud odpovědí je číslo nižší než 9 – co schází? Co konkrétně by se muselo změnit?

Naslouchejte, bez hodnocení a sebeobviňování, neobhajujte se. Prostě jen přijměte informaci a pozorujte v dalších dnech, zdali na tom může být zrnko pravdy. Většinou je.

Užijte si to, rosteme společně, i ve vztahu. Budeme velmi rádi za vaše postřehy, názory a sdílení. Napište na [email protected] nebo do komentářů u článku na FB.